Kerknaam: Regentessekerk
Aanwezig: 39 personen
Start: 10.00 uur
Lengte dienst: 1 uur en 8 minuten
Stroming: Vrijzinnig Protestants / Vrijzinnig NPB / Remonstrants
Website: http://www.regentessekerk.nl/

Na de (Christelijk) gereformeerde kerk van vorige week waarin de voorganger erg dicht bij de Bijbel bleef vonden wij het van KerkinApeldoorn.nl tijd voor wat vrijzinnigs! Tot slot moet de afwisseling er in gehouden worden. Deze ochtend gingen wij aldus op bezoek bij de Regentessekerk, een kerk waar drie geloofsgemeenschappen zijn gevestigd, te weten de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Remonstrantse Gemeente in Apeldoorn. Vandaag werd de dienst georganiseerd door de Remonstrantse gemeente. De Remonstrantse kerk is in 1610 ontstaan uit de Nederlandse Erasmiaanse reformatie en feitelijk was deze stroming het niet eens met het vastleggen van bijbelinterpretatie in belijdenisgeschriften. Het was vrij rustig deze morgen, met nog geen 40 personen aanwezig waarvan verreweg de meesten de 60 grens al waren gepasseerd. De heer Overdiep sprak tijdens deze dienst.

Na een aantal gezangen begon de preek welke in het teken stond van eenheid en deugdzaamheid. Aangezien het de derde week van januari is, de week die traditioneel gezien in het teken van eenheid van kerken staat, werd de Bijbeltekst gelezen welke door de Nederlandse Raad van Kerken werd aangereikt. Dit is de tekst uit 1 Korintiërs waarin Paulus schrijft dat de christenen eensgezind moeten zijn. Dit thema werd aangevuld met een vervolg van een eerdere preek van dhr. Overdiep waarin het boek Sirach werd behandeld. Sirach, of volledig: Wijsheid van Jezus Sirach, is een deuterocanoniek boek. Voor ons de eerste keer dat we hoorde dat een dergelijk boek centraal stond in een dienst, iets waarin wellicht het vrijzinnige karakter naar voren in komt. Desalniettemin vind ik Sirach een prachtig boek en de hoofdstukken die werden behandeld vandaag (6,11 & 37) sloten ook goed aan bij het thema van eenheid. Als toegift behandelde de predikant nog de recent verschenen concept-versie van de toespraak welke de Paus gaat geven op 1 juni, Wereld Communicatie Dag. Zie deze link voor de volledige toespraak van de Paus.

Deze komende toespraak van de Paus is redelijk veel in het nieuws geweest afgelopen tijd met de quote dat dat de Paus zegt dat internet een geschenk van God is. Wie echter de volledige toespraak leest en de uitspraak in verband ziet, bemerkt al snel dat er meer achter hangt. De Paus zegt namelijk dat internet de mogelijkheid biedt voor ontmoetingen en solidariteit en dit is werkelijk goed en een geschenk van God. Daarop aansluitend werd in de dienst gezegd dat wanneer de kerk haar deuren wil openen voor buitenstaanders, de kerk ook de deuren zal moeten openen richting het digitale milieu. Een Nijmeegse theologieprofessor werd nog aangehaald wie had gezegd dat wanneer de Remonstrantse gemeente wil overleven zij zo spoedig mogelijk écht actief moet worden op het internet. Het werd duidelijk dat de predikant hier hart voor had, want dit gedeelte van de preek werd nog met meer bezieling verteld dan het eerste gedeelte.

Na de dienst werden we uitgenodigd om een kop koffie te drinken in de achterzaal en dit was erg gezellig! We werden door bijna iedereen uit de kerk aangesproken en hebben een uur nagepraat met veel verschillende mensen. Wellicht herinnert u zich nog dat wij bij een eerder kerkbezoek ons afvroegen of die gastvrijheid nog kon worden overtroffen, nou… ja dus bij deze! Een enorm positieve ervaring en we hebben veel interessante verhalen gehoord en men toonde ook veel interesse in ons initiatief. Het laat ook weer direct zien dat oudere mensen nog zeer zeker open staan voor de digitale wereld!

Erg vriendelijk van de voorganger was ook dat deze zijn volledige preek digitaal beschikbaar stelt aan ons! Wil je dus meer lezen over Sirach, eenheid en over de Paus en communicatie, klik dan op de volgende link –> kerkdienst_apeldoorn_20140126

Eindoordeel

Koffiekwaliteit: Goed
Zitcomfort: Houten banken (maar niet van het vervelende soort)
Gastvrijheid: Top! Niet eerder met zoveel mensen gesproken
Zanggedeelte: Liedboek begeleid door orgel
Collecte: Duidelijk verteld waar het voor bestemd was
Voor herhaling vatbaar: Ja